Vězeňský kruh

(Kapitola 51)


Máte-li k dispozici pouze své fyzické síly, je takřka nemožné, aby se vám jen pomocí nich podařilo uniknout z vězení. Máte-li ovšem k dispozici magii, je to naopak až nečekaně snadné. Stačí například přeměnit mříže na dveře a můžete pak v klidu odejít. Díky tomu lidé Zansijalu řešili už odnepaměti palčivý problém, jak udržet čaroděje za mřížemi. Tuto situaci se jim podařilo vyřešit několika způsoby, ale ani jediné řešení nebylo zcela dostatečné. Až teprve necelých tisíc let před první boží válkou se tento problém podařilo definitivně vyřešit jednomu Fumirskému čaroději.

Upravil zesilovač tak, aby nepřetržitě odčerpával magii svého nositele a ponechával mu jí jen tolik, aby dotyčného udržel při životě. Následný problém, jak na vězně tento předmět umístit tak, aby si ho v žádném případě nemohl sundat, byl vyřešen velmi rychle. Upravený zesilovač získal podobu kruhu a byl vězni nasazen na krk. Z bezpečnostních důvodů nebyl na kruhu vyroben řádný mechanický zámek a raději se přistoupilo k aplikaci přemístěním předmětu vězněnému přímo na krk. Touto úpravou získal tento magický předmět svou finální podobu, jež mu navždy přiřkla název vězeňský kruh.

Nikdy ovšem není nic tak úplně dokonalé, jak se zprvu může zdát. Ukázalo se, že vězeňský kruh může nasadit a sundat dotyčnému jen mocnější čaroděj. Vše je způsobeno tím, že kruh má stejnou sílu jako jeho nositel sám a je-li ho tudíž třeba sundat musí se předčít jeho moc. V případě věznění čaroděje na druhém stupni, by to nebyl až takový problém, ale u čaroděje třetího stupně je to trochu horší. A tak Fumira ustanovila zákon, že jediný, kdo vězni mohl nasadit či popřípadě sundat kruh, byl vrchní mistr magie, jenž byl v tomto království vždy dle jeho tradic mág. Krátce po zavedení tohoto zákona bylo ve Fusi zbudováno v podzemí vězení pro čaroděje poblíž chrámu boha války a sídla velmistra, který byl takřka vždy i hlavním kněžím chrámu.

Vězeňský kruh se stal velmi populární a rychle se rozšířil po celém Zansijalu. Netrvalo moc dlouho a dostal se i za oceán na zbývající dva kontinenty. Obrovské poptávky po vězeňských kruzích se zhostilo Darridské království, které si díky tomu časem vydobylo na světě svou prestiž nejlepších výrobců magických předmětů. Což se stalo postupem let další důvodem, proč toto království považovat za neutrální území.

 

Joomla templates by a4joomla